Logo IPI  
Journal > MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman

 

Issue : Vol 33, No 2 (2009)
1 Page: Items per page:
  found 10 articles
 
1
Borhan, Joni Tamkin ( Akademi Pengajian Islam (API), Universiti Malaya,) ; Sa’ari, Che Zarrina ( Akademi Pengajian Islam (API), Universiti Malaya,)
MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 33, No 2 (2009)
Publisher: State Islamic University North Sumatra
 
2
Mukhsin, Abd. ( Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara)
MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 33, No 2 (2009)
Publisher: State Islamic University North Sumatra
 
3
Sukiati, Sukiati ( Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara,)
MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 33, No 2 (2009)
Publisher: State Islamic University North Sumatra
 
4
Purba, Hadis ( Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara)
MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 33, No 2 (2009)
Publisher: State Islamic University North Sumatra
 
5
Nurasiah, Nurasiah ( Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara,)
MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 33, No 2 (2009)
Publisher: State Islamic University North Sumatra
 
6
Saerozi, Muh. ( Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga)
MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 33, No 2 (2009)
Publisher: State Islamic University North Sumatra
 
7
Irwansyah, Irwansyah ( Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara,)
MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 33, No 2 (2009)
Publisher: State Islamic University North Sumatra
 
8
Siregar, Lindung Hidayat ( Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara)
MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 33, No 2 (2009)
Publisher: State Islamic University North Sumatra
 
9
Nasution, Khoiruddin ( Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Kalijaga)
MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 33, No 2 (2009)
Publisher: State Islamic University North Sumatra
 
10
Indra, Hasbi ( Kasubdit Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian pada Masyarakat Diktis Kementrian Agama R.I)
MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 33, No 2 (2009)
Publisher: State Islamic University North Sumatra
 
1

Page: 1 of 1